Nyilvános a NAIH 2018. évi beszámolója

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – jogszabályi köztelezettségének eleget téve – közzétette a 2018. évre vonatkozó parlamenti beszámolóját. A dokumentum érdekessége, hogy ez az első olyan beszámoló, amely már tartalmazza a NAIH Általános adatvédelemi rendelet (GDPR) alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatait. Emellett – természetesen – az másik információs alapjog, az információszabadsággal kapcsolatos ügyekbe is felbecsülhetetlen betekintést enged.

A közel 200 oldalas dokumentum felét a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályozás és gyakorlat bemutatása teszi ki. A NAIH kiemelten foglalkozik a GDPR-ra való felkészüléssel, illetve a jogszabály alkalmazásának kérdéseivel. Ennek során bemutatásra kerülnek azok a gyakori ügytípusok, illetve kiemelt ügyek, amelyekkel kapcsolatban a hatóság az elmúlt év során vizsgálatot vagy más eljárás folytatott le. Kiemelt figyelmet kapott továbbá az Engedélyezési és Incidenskezelési Főosztály munkája, amely felöleli a hatásvizsgálatok elvégzésének, az incidensek kezelésének, illetőleg – például – a tanúsítási eljárások felügyeletét. Végezetül kiemelendő, hogy a beszámoló a GDPR mellett az adatvédelmi reformcsomag keretében elfogadott másik instrumentum, az ún. Bűnügyi Irányelv alkalmazásának tapasztalatait is összegzi.

Az információszabadsággal kapcsolatos ügyek tekintetében megállapítható, hogy a korábban is a hatóság fókuszában álló ügycsoportok domináltak a 2018-as év folyamán. Az önkormányzati testületi ülések nyilvánossága, a közfeladatot ellátó személyek személyes adatainak megismerhetősége, a vagyonnyilatkozatok vagy a közpénzek átláthatósága mind olyan ügyek, amelyek tekintetében a NAIH hosszú évekre visszanyúló, kialakult gyakorlattal rendelkezik. Kiemelendő viszont, hogy ismételten megjelent a környezeti adatok nyilvánosságának kérdése, valamint áttekintést kaphatunk a dokumentumból az Alkotmánybíróság információszabadsággal kapcsolatos tavalyi döntéseiről.

Végezetül kiemelendő, hogy a NAIH a tavalyi év során több kiemelt projektben is részt vett. Ezek közül kiemelendő az ún. STAR I. és a STAR II. Projektek, amelyek a kkv-k GDPR alkalmazására történő felkészítését hivatottak segíteni. E projektek egyik eredménye az ún. kkv hotline, amelynek keretében a hatóság 2019. március közepétől egy évig egy dedikált e-mail címen (kkvhotline@naih.hu) fogadja az EU-ban működő KKV-k adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit.