2019. 12. 03-04. A GDPR legjava – nincs mellébeszéd, kizárólag gyakorlat – ellenőrzési kritériumok, szankciók, esettanulmányok, bírói döntések

A GDPR legjava – nincs mellébeszéd, kizárólag gyakorlat

– ellenőrzési kritériumok, szankciók, esettanulmányok, bírói döntések

 

 

Időpont: 2019. 12. 03 – 04. kedd-szerda, 10:00 – 14.00

Helyszín:   Danubius Hotel Aréna**** 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

 

Ajánló

Az adatvedelmi.hu egy teljesen új perspektívát kíván nyújtani Önöknek a GDPR alkalmazásával kapcsolatban. Kizárólag a gyakorlatra koncentrálunk, feldolgozott jogeseteken, bírói joggyakorlaton keresztül mutatjuk be az adatvédelmi tevékenységek mindennapi teendőit, a téma legfontosabb szegmenseit, többek között szó lesz egy esetleges hatósági ellenőrzésről, feldolgozott NAIH határozatok ok-okozatáról, annak szankcionálásáról, a munkavállalói megfigyeléséről, az „export-import ADATOK”-ról, s nem utolsósorban az adatvédelmi incidensekről.

A 2 napos rendezvény célja, hogy gyakorlati szempontból rámutassunk az elmúlt másfél év ok-okozati összefüggéseire, egy élesben működő szervezet életében az egyes adatkezelési műveletekre, valamint a kerekasztal beszélgetés során a konferencia előadótól kérdezhet bátran!


Előadók

Dr. Osztopáni Krisztián – ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda

Dr. Csenterics András LL.M – ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Sívó-Darás Orsolya – bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság

Dr. Németh Ádám – ügyvéd, infokommunikációs szakjogász, Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda

Dr. Straubinger Zsófia LL.M. – ügyvéd, Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda


Tematika

 1. nap.

09.30 – 10. 00 Regisztráció

10.00 – 11. 00 Dr. Osztopáni Krisztián – Az ellenőrzés: GDPR-megfelelést elősegítő dokumentumok a gyakorlatban: jogos érdek dokumentálása, belső adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi hatásvizsgálat. (60 perc)

Tapasztalok szerint a NAIH az eljárások során gyakran kéri olyan dokumentumok becsatolását is, amelyek azt igazolják, hogy az adatkezelő hogyan teljesíti a GDPR szerinti kötelezettségét, vagy épp az adatkezelő gyakorlatát, eljárásrendjét mutatják be. Egy NAIH eljárás esetén ezen dokumentumoknak szerepük lehet abban, hogy a NAIH enyhébb fokú jogsértést állapítson meg, vagy akár abban, hogy a NAIH az adatkezelőt ne marasztalja el. Ezen dokumentumok szerepéről, elkészítésének szempontjairól tart előadást dr. Osztopáni Krisztián ügyvéd, aki korábban a NAIH vizsgálója és főosztályvezető -helyettese is volt.

 

11.00 – 12.00 Dr. Csenterics András – GDPR esettanulmányok a NAIH eddigi gyakorlatából. A hatóság egyes vizsgálati szempontjai és az alkalmazott szankciók praktikus megközelítésben (60 perc)

Az előadás gerincét a 2018. május 25. óta összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok alkotják. A GDPR rendelkezéseinek dogmatikus elemzése helyett a rendelet kötelező alkalmazása során kialakult (kialakulóban lévő) jó gyakorlatokról, tanulságokról és megoldásokról lesz szó, a felügyeleti hatóság eddigi döntéseinek vizsgálatán keresztül. Fókuszban annak elemzése, hogy a jelenlegi magyarországi környezetben, piaci alapon működő szervezetek gazdasági és egyéb szempontjainak és az adatvédelmi jog elvárásainak összeegyeztetése miként lehetséges.

Ennek keretében az előadás foglalkozik azzal, hogy a GDPR szabályai mögött milyen, az adatkezelők napi működése során előforduló problémákkal találkozhatunk, és ezek megoldására milyen módszerek léteznek. Szintén fontos eleme az előadásnak a magyar felügyeleti hatóság (NAIH), valamint a más európai felügyeleti hatóságok eddigi gyakorlatának bemutatása jogeseteken keresztül.

 

12.00 – 12.45 ebéd

 

12.45 – 14.00 Dr. Sívó Darás Orsolya – A munkavállaló megfigyelése, szoftver környezet, kamerák – (75 perc)

A GDPR hatályba lépése számos új kihívást hozott a munkáltatók életébe. Az új szabályok mellett az adminisztratív feladatok  is megsokszorozódtak. Előadásunkon gyakorlati ismereteket szerezhet a munkáltatókat terhelő általános adatvédelmi előírásokról, továbbá a részlet szabályokról, így különösen a kamerás megfigyelő rendszer, a céges számítógép és levelező rendszer ellenőrzésének szabályairól.

 

 2. nap.

09.30 – 10. 00 Regisztráció

10.00 – 11.00 Dr. Németh Ádám – Az adatok „export-importálása”, cégcsoportok, anya-lány vállalatok, külföldi partnerek  (60 perc)

Komoly jogi kihívást jelent, ha a kezelt adatokat meg kell osztani cégcsoporton belül, vagy kívül más személyekkel. Az előadásban érintjük a tipikus adatmegosztási dilemmákat, cégcsoporton belüli adatáramlás lehetőségeit, korlátait, a megfelelő jogi rendszer felépítésének lépéseit, az esetleges jogi kiskapukat.

 

11.00 – 12.00 Dr. Straubinger Zsófia – Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (60 perc)

Mikor kell bejelentünk a NAIH-hoz egy adatvédelmi incidenst? Szükséges-e az incidensről az érintetteket tájékoztatnunk, és amennyiben igen, milyen formában és tartalommal tegyük azt meg? Mit tegyünk és milyen következményekkel jár, ha a NAIH hatósági ellenőrzést indít az adatkezelő ellen?

A fenti és más hasonló – az adatvédelmi incidensek kapcsán általában felmerülő – gyakorlati kérdések megválaszolásához kíván segítséget nyújtani dr. Straubinger Zsófia az előadása során.

 

12.00 – 12.45 ebéd

 

12.45 – 14.00  Kerekasztal beszélgetés a konferencia előadóival, kérdezzen bátran!

 

Részvételi díj

Teljes ár:  60 000 Ft + 27 % áfa / résztvevő

Kedvezményes ár:  55 000 Ft + 27 % áfa / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és  2019.12.02-ig történő befizetés esetén)

Egy intézménytől/cégtől legalább 3 fő jelentkező esetén 50 000 Ft + 27 % áfa /résztvevő

Állami/közintézmény esetén kérhető végszámla alapján történő utalás.

A részvételi díj magában foglalja:

– konferencia előadás anyagát nyomtatott illetve elektronikus formában

– regisztráció ideje alatt: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, édes – sós sütemény

– ebédszünetben: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, szendvics ebéd, saláták, gyümölcstál

Várjuk mihamarabbi jelentkezését, mert a terem befogadóképessége és az interaktivitás hatékonysága érdekében a résztvevők számát ezentúl korlátozzuk, és sajnos nem áll módunkban a regisztráció lezárását követően további jelentkezéseket befogadnunk, köszönjük szíves megértését.

Jelentkezési lap letöltése:  word  formátumban      pdf formátumban
FONTOS INFORMÁCIÓK:

A jelentkezési lapon feltüntetett email cím megadásával hozzájárul, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos információkról és további előadásainkról hírlevél formájában értesüljön. Köszönjük jelentkezését!

Házirend, és kiegészítő információk:

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a rendezvény tematikája és a konferencián elhangzott előadások anyaga a szervezők és az előadók szerzői jogi oltalma alatt áll. Annak egy részének vagy egészének másolása, engedély nélküli átvétele jogi lépéseket von maga után. Az előadások alatt szigorúan tilos fénykép-, hang- vagy videó felvétel készítése.

Jelentkezési és részvételi feltételek

A rendezvényre való jelentkezés, azaz a kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap, valamint online jelentkezés hivatalos megrendelésnek számít, és pénzügyi kötelezettséget von maga után. Az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás előzetes lemondás nélkül nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól. A regisztrációról online jelentkezés esetén rendszerünk azonnali automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre.

A jelentkezés elfogadásáról munkanapon 72 órán belül visszaigazolót  és díjbekérőt küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre/címekre. Amennyiben a díjbekérő kiegyenlítésére nem kerül sor fizetési határidőre, a teljes (nem kedvezményes) összeg kerül végszámlázásra. A díjbekérő nem megfizetése, nem számít lemondásnak, a jelentkezést csak írásbeli lemondás esetén töröljük!

Pénzügyi és számlázási információk:

Konferenciát követően – 15 napon belül – az előleg és a végszámlát postai úton továbbítjuk. Az ebédet külön igényelnie nem szükséges, részvételi díj a teljes ellátást tartalmazza. Amennyiben speciális ellátási igénye van kérem azt jelezze felénk. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk. A végszámlán az alábbi tételek szerepelnek: részvételi díj, ellátási költség, (étel – ital – szervízdíj, mint közvetített szolgáltatás), levont előleg összege.

Jelentkező személyének változása:

Konferencia napját megelőző munkanap 12:00 óráig van lehetősége résztvevői névváltoztatásra írásban (info@adatvedelmi.hu), amennyiben a jelentkező személyesen nem tud a konferencián megjelenni.

Lemondási feltételek:

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő élérhetőségen: info@adatvedelmi.hu. A részvételt a konferencia előtti 3. munkanap 15:00 óráig fizetési kötelezettségek nélkül írásban visszamondhatja. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. Ezen időponton belül történő visszamondás esetén (konferenciát megelőző 1. és 3. munkanap 15:00 óra között) a díj 50%-át köteles megtéríteni. A díjbekérő nem megfizetése, nem számít lemondásnak, a jelentkezést csak írásbeli lemondás esetén töröljük!

FIGYELEM! Amennyiben lemondási szándékát a konferencia napján jelzi, vagy egyáltalán nem jelezte írásban, és a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. Ez esetben a konferencia teljes részvételi díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni. Tehát kérjük, amennyiben elküldte jelentkezését, de mégsem tud megjelenni, mindenképp jelezze írásban lemondási szándékát!

Továbbá felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük, és a már befizetett részvételi díjat visszautaljuk, vagy a következő időpontra – jelentkező beleegyezésével – átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további pénzügyi igényre nem tarthat jogot.

Térkép, közlekedés, megközelíthetőség, útvonaltervezés:

https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-arena/terkep-es-kozlekedes

Helyszín megközelítése autóval: Hungária körút, Kerepesi út, Stefánia út, Dózsa György út felől.

Parkolási rend:

Közvetlenül a szálloda előtt lehetséges, de előre sajnos nem foglalható, helyhiányában a  szálloda mellett (50 méter) található 1200 férőhelyes Papp László Aréna parkolóházban:

  • P+R területen (második sorompó után) hétfő-péntek: (05:00-19:00) 350 Ft/nap
  • Nem P+R területen (első sorompó után):  250,-Ft/óra, de max. 2.000 Ft/nap

Szállodai előtti közvetlen parkolás díja: 350 ft/óra, a környező utcákban az önkormányzat szerinti díjzóna érvényes.

Helyszín megközelítése metróval, busszal: M2-es metró,1-es villamos, 77-es és 75-ös trolibusz, 130-as és 95-ös autóbusz – Puskás Ferenc Stadion megállóig

Date: 2019-11-03