2016.09.19-10.19. AZ ÚJ ADATVÉDELMI EU-S SZABÁLYOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI – NAIH, bírói, ügyvédi szemmel – 4 részes szakmai előadás

CÍM:

AZ ÚJ ADATVÉDELMI EU-S SZABÁLYOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI  – NAIH, bírói, ügyvédi szemmel – 4 részes szakmai előadás

Ajánló:

2016 tavaszán az Európai Unió egy átfogó, új adatvédelmi rendeletet fogadott el. A jogszabály rendelkezéseit ugyan csak 2018-tól kezdődően kell alkalmazni nemzeti szinten, az új szabályokra való felkészülést azonban célszerű minél hamarabb elkezdeni.
A jelenlegi szeminárium sorozat célja kettős: egyrészt átfogó képet szeretne nyújtani az új uniós szabályozásról, másrészt be kívánja mutatni a mindennapi élet leggyakoribb adatkezeléseinek jelenlegi és a rendelet alkalmazását követően várható gyakorlatát. A szeminárium sorozat tematikája ennek megfelelően felöleli az adatvédelmi rendelet szabályait, az elektronikus hírközlés, a munka világával, a direkt marketinggel és a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezeléseket.
Emellett külön figyelmet szentelünk az előzetes tájékoztatás követelményének, amely a jelenlegi és a várható új szabályozás szempontjából is jelentős jogintézmény. A szeminárium sorozatot azon szakembereknek és az adatvédelem iránt érdeklődőknek ajánljuk, akiknek munkájához elengedhetetlenül fontosak a naprakész információk.

Előadók:

 • Dr. Szabó Endre Győző – elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Dr. Szőke Gergely László – adjunktus, belső adatvédelmi felelős, Pécsi Tudományegyetem
 • Dr. Bényi Orsolya – Jogi osztályvezető, Telenor Magyarország Zrt., Jogi és Megfelelési Igazgatóság
 • Dr. Kulisity Mária – bírónő, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság
 • Dr. Sívó-Darás Orsolya  – bírónő, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság
 • Dr. Osztopáni Krisztián – vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Dr. Soós Andrea Klára – okleveles közgazdász, ügyvéd, adatvédelmi gyakorló szakember, igazságügyi mediátor

Időpontok – témakörök: 

2016. 09. 19.  10:00 – 14:00 

1. Általános Adatvédelmi Rendelet – Dr. Szabó Endre Győző

2016. 09. 26.  10:00 – 14:00 

2. Előzetes tájékoztatás követelménye, hozzájárulás – Dr. Szőke Gergely László

3. Elektronikus hírközlés – Dr. Bényi Orsolya

2016. 10. 07.  10:00 – 14:00  

4. Munkajogi adatkezelések: Dr. Kulisity Mária és Dr. Sívó-Darás Orsolya

2016. 10. 19.  10:00 – 14:00 

5. Direkt marketing – Dr. Osztopáni Krisztián

6. Kamerás adatkezelések – Dr. Soós Andrea Klára

 

 Önök kényelmét  figyelembe véve helyek csak korlátozott számban! Regisztrációban előnyt élveznek a több részre jelentkezők.

 

Részletes tematika:

1. rész: 2016. 09. 19.  10:00 – 14:00

Általános Adatvédelmi Rendelet – Dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

– A rendelet és a közös piac összefüggései – a jogalkotás mögött álló gazdasági megfontolások

– Új szabályok a rendeletben: adathordozhatósághoz való jog, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat
– Beépített és alapértelmezett adatvédelem, adatvédelmi incidens bejelentése
– Az adatvédelmi hatóságok együttműködése – egyablakos ügyintézés, bírság
– A belső adatvédelmi felelősök szerepe a rendelet fényében
– Mi lesz a magyar adatvédelmi nyilvántartás jövője?

 

A fentieken túl, amennyiben az igényt előre jelzik a résztvevők, az Elnökhelyettes Úr készül más kérdésekre is. Azt is hozzátéve, hogy a felkészülés során más kérdéseket is fontos tart, és a tematikától függetlenül beépíti az előadásába.
A résztvevőknek azt javasolja, hogy a rendelet szövegét kinyomtatva hozzák magukkal a rendezvényre (vagy elektronikusan nyissák meg a gépükön), mert az előadás követhetőségét megkönnyíti.

 

2. rész: 2016. 09. 26.  10:00 – 14:00

Előzetes tájékoztatás követelménye, hozzájárulás – Dr. Szőke Gergely László – adjunktus, belső adatvédelmi felelős, Pécsi Tudományegyetem

– A tájékoztatási kötelezettség és az érintetti hozzájárulás gyakorlati kérdései

– A tájékoztatási kötelezettség az Infotv. alapján

– A tájékoztatási kötelezettség a NAIH gyakorlatában

– A tájékoztatási kötelezettség a GDPR alapján

– A hozzájárulás, mint jogalap formai és tartalmi kérdései

– A hozzájárulás beszerzésének gyakorlati kérdései

– Várható változások a hozzájárulás szabályozásával kapcsolatban

Elektronikus hírközlés – Dr. Bényi Orsolya – Jogi osztályvezető, Telenor Magyarország Zrt., Jogi és Megfelelési Igazgatóság

– Az elektronikus hírközlés szolgáltatók által folytatott tipikus adatkezelések, azok gyakorlati kérdései és esetleges buktatói.

– Adatvédelmi incidensek, a vonatkozó eljárások és egyéb gyakorlati kérdések.

– A sütik alkalmazásának kérdései.

– A GDPR hatása az elektronikus hírközlés szolgáltatók adatkezeléseire.

 

3. rész: 2016. 10. 07.  10:00 – 14:00 

Munkajogi adatkezelések: Dr. Kulisity Mária és Dr. Sívó-Darás Orsolya – Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság

– A munkajogi adatkezelések jogszabályi háttere, munkajogi specialitások, az EU új adatvédelmi rendeletére és az annak folytán prognosztizálható változásokra;

– A személyes adat, a különleges adat, a bűnügyi személyes adat fogalma;

– Az adatkezelés jogalapja: a munkavállalói hozzájárulás önkéntességének problémája, az érdekmérleges megítélése;

– A felvételi eljárás során történő adatkezelés, az álláshirdetések tartalma, a pályázati anyagok kezelése, mire lehet rákérdezni a felvételi eljárás során, milyen nyilatkozat megtétele, alkalmassági vizsgálatok, felvételi tesztek teljesítése kérhető;

– A munkaviszony fennállása alatt felmerülő adatkezelés, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség keretében a munkavállalónak milyen adatokat kell közölnie a munkáltatóval, mikor, milyen módon

– A várandósság bejelentése;

– A munkavállaló munkavégzésének ellenőrzése: a munkavállalók levelezésének, számítógép használatának, az internetforgalomnak a vizsgálata, a közösségi hálózatok használata, a kamerás és GPS megfigyelés lehetőségei, az okostelefon készülékek földrajzi helymeghatározása, csomagátvizsgálás, alkoholszonda, drogteszt;

– Milyen jogai vannak a munkavállalóknak az adatkezelés során és milyen munkaviszonyból származó kötelességei? A személyiségi jogok védelme, azok korlátozása;

– Miként biztosítható a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek, jó hírnevének és üzleti titkainak védelme;

– A munkavállaló véleménynyilvánításának joga, annak korlátai, a munkavállaló munkahelyen kívüli magatartásának megítélése;

– A titkos hang-, és képfelvételek elkészítésének, felhasználásnak szabályai és bírói gyakorlat.

 

4. rész: 2016. 10. 19.  10:00 – 14:00

Direkt marketing – Dr. Osztopáni Krisztián – vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

– A DM szabályozási környezete

– A DM adatvédelmi kérdései

– Tipikus adatvédelmi problémák a DM téren

– A NAIH gyakorlata

– Az új adatvédelmi Rendelet hatása a DM célú adatkezelés tekintetében

Kamerás adatkezelések – Dr. Soós Andrea Klára – okleveles közgazdász, ügyvéd, adatvédelmi gyakorló szakember, igazságügyi mediátor

– Kamerák és beléptető rendszerek a biztonság szolgálatában.

– A kamerák telepítésére és a kamerák használatára vonatkozó alapvető követelmények

– Kamerák magán- és közterületen, munkahelyen, közintézményekben és ipari létesítményekben.

– Mit figyelhet a kamera?

– A biometrikus azonosítás előnyei és kockázatai.

– Hol és hogyan alkalmazhatnak kamerákat a magánszemélyek

– Az Új európai rendelet elvárásai 2018-tól

———————————————————————————————————————

ONLINE JELENTKEZÉS – lap aljára görgetve – jelentkezési lap word és pdf formátumban itt a jobb oldali sávban lévő ikonra kattintva tölthető le

HELYSZÍN:  Danubius Spa Hotel Margitsziget****1138 Budapest, Margitsziget

Önök kényelmét  figyelembe véve helyek csak korlátozott számban! Regisztrációban előnyt élveznek a több részre jelentkezők.

Napok időbeosztása:
 • 09:30-10:00: Regisztráció
 • 10:00-11:30 előadás
 • 11:30 -12:00 ebédszünet
 • 12:00-13:30 előadás
 • Kérdések-válaszok, személyes konzultáció 

Konferenciát követően az előadás anyagot  írásvédett, pdf formátumban

a megadott email címre kiküldjük.

 

Részvételi díj a 4 előadásra vonatkozóan:

 – Teljes ár:  99 000 Ft + 27 % áfa / 4 nap / résztvevő
 – Kedvezményes ár: 90 000 Ft + 27 % áfa / 4 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és a negyedik előadás időpontjáig történő befizetés esetén) Legkésőbbi utalási nap: 2016.10.18. a kedvezmény igénybevételéhez.
 – Egy intézménytől/cégtől legalább 3 fő jelentkező esetén 85 000 Ft + 27 % áfa / 4 nap /résztvevő

vagy:

Részvételi díj egyes részekre történő jelentkezés esetén:

– Ön által választott egy részre: 30 000 Ft + 27 % áfa / 1 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és az előadás időpontjáig történő befizetés esetén)
– Ön által választott két részre: 60 000 Ft + 27 % áfa / 2 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és  a második előadás időpontjáig történő befizetés esetén)
– Ön által választott három részre: 90 000 Ft + 27 % áfa / 3 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és a harmadik előadás időpontjáig történő befizetés esetén)

Állami/közintézmény esetén kérhető végszámla alapján történő utalás.

A részvételi díj magába foglalja:
– regisztráció ideje alatt: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, édes – sós sütemény
– ebédszünetben: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, szendvics ebéd, saláták, gyümölcstál

Pénzügyi és számlázási információk: A kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap hivatalos megrendelésnek számít, és pénzügyi kötelezettséget von maga után. A jelentkezés elfogadásáról munkanapon 48 órán belül visszaigazolót  és díjbekérőt küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre/címekre. Konferenciát követően -15 napon belül- az előleg és a végszámlát postai úton továbbítjuk. A végszámlán az alábbi tételek szerepelnek: részvételi díj, ellátási költség, (étel – ital – szervízdíj, mint közvetített szolgáltatás), levont előleg összege.

Jelentkező személyének változása: Konferencia napját megelőző munkanap 17:00 óráig van lehetősége résztvevői névváltoztatásra írásban (info@adatvedelmi.hu), amennyiben a jelentkező személyesen nem tud a konferencián megjelenni.

Lemondási feltételek: A részvételt a konferencia előtti 3. munkanap 17:00 óráig fizetési kötelezettségek nélkül írásban (info@adatvedelmi) visszamondhatja. Ezen időponton belül történő visszamondás esetén (konferenciát megelőző 1. és 3. munkanap 17:00 óra között) a díj 50%-át köteles megtéríteni.

Amennyiben lemondási szándékát a konferencia napján, vagy egyáltalán nem jelezte írásban, úgy a konferencia teljes részvételi díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.

Továbbá felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük, és a már befizetett részvételi díjat visszautaljuk, vagy a következő időpontra – jelentkező beleegyezésével – átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további pénzügyi igényre nem tarthat jogot.

Információk a rendezvény helyszínéről:

Térkép – kattintson ide: http://www.danubiushotels.hu/szallodak-budapest/danubius-health-spa-resort-margitsziget

Helyszín megközelítése autóval:

A Margitszigetre autóval csak az Árpád híd irányából lehet lehajtani Pest irányából. A lehajtót követően balra kell kanyarodni (járdasziget megkerülésével a kötelező haladási irány szerint), így a beléptető kapuhoz/sorompóhoz történik az érkezés.
A sorompónál található parkoló őrház, mely oldalán van elhelyezve a jegykiadó automata,ahol a gomb megnyomásával ad ki jegyet a rendszer.

A sorompón való belépéskor kérem a hotel gombot nyomja meg. A sorompó felnyílását követően érkezés a parkolóba. A parkolójegyet kérjük hozzák be magukkal a szállodába.

Parkolási rend:

A szálloda a konferencia résztvevőinek kedvezményes parkolási díjat biztosít. Szálloda recepcióján történő fizetés 400.-Ft/szgk/óra. Ehhez kérjük a sorompónál való behajtáskor a HOTEL gombot nyomja meg, mert csak ez esetben tudják érvényesíteni a kedvezményt. Amennyiben Ön nem a Hotel, hanem Margitsziget gombot nyomja meg a parkolás költsége  a sorompónál történő fizetés esetén 525.-Ft/szgk/óra.  A parkolási költség a konferencia végén egy összegben fizetendő, parkolási költségről cége/intézménye részére költség számla kérhető.

Helyszín megközelítése metróval,busszal:

A Margitsziget a 26-os autóbusszal közelíthető meg.Végállomásai: Árpád híd pesti hídfő vagy a Nyugati pályaudvar. Megálló neve: Szállodák. A buszok megállója a Nagyrét elején van,a rendezvény helyszíne a balra eső 9 emeletes épület.Metróval:M3-as metróval az Árpád híd pesti hídfői, majd a 26-os autóbusz Szállodák megállónál kell leszállni.M3-as metróval Nyugati pályaudvar megállóig, majd 26-os autóbusz Szállodák megállónál kell leszállni.

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE, HOGY ÉRTESÜLJÖN AZ ADATVÉDELMI HÍREINKRŐL!

Date: 2016-08-01