2017.09.28 – 2017.10.19. Felkészülni, vigyázz, GDPR – az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása a gyakorlat tükrében – 4 részes szakmai rendezvény a NAIH, a bíróság és neves szakértők előadásában

Cím:  Felkészülni, vigyázz, GDPR – az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása a gyakorlat tükrében

Helyszín:   Danubius Hotel Aréna****1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

Időpontok:

                1. rész: 2017. szeptember 28. csütörtök 10:00-14:00

                2. rész: 2017. október 05. csütörtök 10:00-14:00

                3. rész: 2017. október 13. péntek 10:00-14:00

                4. rész: 2017. október 19. csütörtök 10:00-14:00

Ajánló

Az adatvedelmi.hu 2017. 09-10 hóban 4 részes országos adatvédelmi szakmai konferenciát szervez GDPR témakörben.
2016 tavaszán az Európai Unió egy átfogó, új adatvédelmi rendeletet fogadott el. A jogszabály rendelkezéseit ugyan csak 2018-tól kezdődően kell alkalmazni nemzeti szinten, az új szabályokra való felkészülést azonban célszerű minél hamarabb elkezdeni.
A négy részes konferencia célja átfogó képet szeretne nyújtani az új uniós szabályozásról, másrészt be kívánja mutatni a mindennapi élet leggyakoribb adatkezeléseinek jelenlegi és a rendelet alkalmazását követően várható gyakorlatát. A tematika ennek megfelelően felöleli az adatvédelmi rendelet szabályait, az elektronikus hírközlés, a munka világával, a direkt marketinggel és a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezeléseket. Emellett külön figyelmet szentelünk az előzetes tájékoztatás követelményének, amely a jelenlegi és a várható új szabályozás szempontjából is jelentős jogintézmény.
A szeminárium sorozatot azon szakembereknek és az adatvédelem iránt érdeklődőknek ajánljuk, akiknek munkájához elengedhetetlenül fontosak a naprakész információk.

Előadók

 • Dr. Péterfalvi Attila – elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Dr. Buzás Péter – osztályvezető, Audit és Információszabadság Főosztály, Információszabadság Osztály (NAIH)
 • Dr. Zárdai Zoltán  – ügyvéd, Zárdai Ügyvédi Iroda
 • Dr. Osztopáni Krisztián – vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, (NAIH)
 • Dr. Sívó-Darás Orsolya  – bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság
 • Dr. Tarján Zoltán –ügyvéd, Bird & Bird
 • Dr. Bényi Orsolya – Jogi osztályvezető, Telenor Magyarország Zrt., Jogi és Megfelelési Igazgatóság
 • Dr. Kiss Attila – infokommunikációs szakjogász, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója

Időpontok – témakörök – részletes tematika

1. nap: 2017.09.28. csütörtök

10:00-11:15: Az adatkezelés elvei – Dr. Buzás Péter

– Az adatvédelem klasszikus alapelvei

– Átláthatóság

– Beépített és alapértelmezett adatvédelem

11:15-12:15: Az érintett jogai – Dr. Buzás Péter

– Mi az az információs paradoxon?

– Milyen válaszokat kíván az uniós jogalkotó adni az információs társadalom jelentette kihívásokra?

– Milyen érintetti jogokat foglal magában a GDPR?

– Miben térnek el a GDPR-ban foglalt jogok az Infotv.-ben foglaltaktól?

– Milyen „új” jogokat deklarál a GDPR?

12:15-12:45: Ebédszünet
12:45-14:00: Az adatkezelés jogalapja – Dr. Zárdai Zoltán

– GDRP-ben meghatározott 6 jogalap: hozzájárulás, szerződés (teljesítés/megelőző lépések), jogi kötelezettség teljesítése, létfontosságú érdek védelme, közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása, jogos érdek érvényesítése

– Jogszabályon (uniós vagy tagállami jogon) alapuló adatkezelés

– Hozzájárulás:

– új fogalom meghatározás– konkrét tájékoztatás, cselekedet

– további feltételek meghatározása

– kifejezett hozzájárulás

– speciális szabályok gyermek online hozzájárulása esetén

– Különleges adatok

– Jogos érdek – érdekmérlegelés

2. nap: 2017.10.05. csütörtök

10:00-11:00: Adatvédelmi incidensek – Dr. Osztopáni Krisztián
– Mik is azok az adatvédelmi incidensek?
– Milyen kötelezettségei vannak az adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban?
– Néhány adatvédelmi incidens eset a Hatóság gyakorlatából
11:00-12:15: Előzetes tájékoztatás követelménye – Dr. Osztopáni Krisztián

– Az előzetes tájékoztatás kötelezettsége a GDPR alapján

– A Hatóság gyakorlata az előzetes tájékoztatással összefüggésben

– Hogyan állítsunk össze egy jó adatkezelési tájékoztatót?

12:15-:12:45: Ebédszünet
12:45-14:00: Munkajogi adatkezelések – Dr. Sívó-Darás Orsolya

– Hogyan változik a munkáltatók adatkezelésének jogalapja?

– Hogyan kezeljük az álláshirdetésre pályázók adatait? Mit lehet az állásinterjún kérdezni, milyen adatot lehet kezelni a kiválasztási eljárás során? A munkáltató által előírt alkalmassági vizsgálatok követelményei.

– A munkáltató ellenőrzési joga, avagy hogyan lehet jogszerűen ellenőrizni a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartását? Ezen belül a munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai, a munkavállalók rendelkezésére bocsátott számítógép, e-mail cím és az internet használat ellenőrzésének lehetősége.

– Céges mobiltelefon és GPS navigációs rendszer jogszerű ellenőrzése és alkalmazása.

3. nap: 2017.10.13. péntek

10:00-10:45: Direkt marketing – Dr. Osztopáni Krisztián

– Milyen adatvédelmi követelmények vonatkoznak jelenleg a marketingre?

A Hatóság direkt marketinghez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó gyakorlata

– Milyen változások várhatóak a marketing területén az uniós jog alapján?

10:45-11:45: Kamerás megfigyelés – Dr. Osztopáni Krisztián

– A kamerás megfigyelés alapvető adatvédelmi követelményei
– A munkahelyi kamerás megfigyelés különös szabályai
– Családi házon elhelyezett kamerák jogszerűségéről

11:45-12:15: Az adatvédelmi hatóságok feladat-és hatáskörei – Dr. Osztopáni Krisztián

– A vizsgálati eljárás a GDPR alapján
– A GDPR szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának szempontrendszere
– Új feladatok- és hatáskörök: a magatartási kódex és a tanúsítás

12:15-12:45: Ebédszünet
12:45-14:00: Adatvédelmi tisztviselők feladatai – Dr. Tarján Zoltán

– Mely esetekben kötelező és mely esetekben ajánlott kinevezni?

– Ki és milyen jogviszonyban láthatja el ezt a funkciót?

– Mit jelent az adatvédelmi tisztviselő “védettsége”?

– Milyen ismert és új feladatok, felelősségi körök társulnak hozzá?

– Milyen új lehetőséget hoz a GPDR a vállalatcsoportok és szektoriális szervezetek részére?

– mire kell felkészülnie egy adatvédelmi tisztviselőnek, hogy jól és hatékonyan láthassa el a feladatait a GDPR alatt? Így különösen milyen nyilvántartásokat vezessen, mi a feladata az adatvédelmi hatásvizsgálatokkal, érintettek tájékoztatásával és az érintettek részéről érkező megkeresésekkel kapcsolatban, milyen belső szabályzatokat kell létrehoznia és milyen képzéseket érdemes szerveznie, milyen szempontokat mérlegeljen az érdekmérlegelési tesztnél, hogyan készüljön fel az adatvédelmi incidensek nyilvántartására és az ezzel járó értesítési kötelezettségre?

4. nap: 2017.10.19. csütörtök

10:00-11:00: Elektronikus hírközlés – Dr. Bényi Orsolya

– Az elektronikus hírközlés szolgáltatók által folytatott tipikus adatkezelések, azok gyakorlati kérdései és esetleges buktatói.

– Adatvédelmi incidensek, a vonatkozó eljárások és egyéb gyakorlati kérdések.

– A sütik alkalmazásának kérdései.

– A GDPR hatása az elektronikus hírközlés szolgáltatók adatkezeléseire.

11:00-12:15: Az adatvédelmi hatásvizsgálat – Dr. Kiss Attila

– Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében

– Kockázatértékelés a Rendelet alapján, a valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései

– Az adatvédelmi tisztviselő hatásvizsgálattal kapcsolatos feladatai

– Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal

– Módszertanok az EU különböző tagállamaiban

– A még mindig nyitott kérdések a hatásvizsgálattal kapcsolatban

12:15-13:00: Ebédszünet

13:00-14:00 Konferencia zárása  Dr. Péterfalvi Attila Elnök Úr előadásában

 


Részvételi díj együttesen a 4 részre  vonatkozóan:

 • Teljes ár:  99 000 Ft + 27 % áfa / 4 nap / résztvevő
 • Kedvezményes ár: 90 000 Ft + 27 % áfa / 4 nap /(lebontva 22 500 Ft/nap)  résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és  2017.10.05-ig történő befizetés esetén)
 • Egy intézménytől/cégtől legalább 3 fő jelentkező esetén 85 000 Ft + 27 % áfa / 4 nap /résztvevő

vagy

Részvételi díj egyes részekre történő jelentkezés esetén:

– Ön által választott egy részre: 30 000 Ft + 27 % áfa / 1 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és az előadás időpontjáig történő befizetés esetén)
– Ön által választott két részre: 60 000 Ft + 27 % áfa / 2 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és  a második előadás időpontjáig történő befizetés esetén)
– Ön által választott három részre: 90 000 Ft + 27 % áfa / 3 nap / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és a harmadik előadás időpontjáig történő befizetés esetén)
Állami/közintézmény esetén kérhető végszámla alapján történő utalás.
A részvételi díj magába foglalja:
– konferencia teljes előadás anyagát nyomtatott illetve elektronikus formában
– regisztráció ideje alatt: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, édes – sós sütemény
– ebédszünetben: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, szendvics ebéd, saláták, gyümölcstál

 


ONLINE JELENTKEZÉS a lap aljára görgetve található vagy közvetlenül innen tölthető le:

Jelentkezési lap ide kattintva:    word  formátumban        pdf formátumban

 Önök kényelmét  figyelembe véve helyek csak korlátozott számban!
Interaktív kérdések-válaszok, tegye fel kérdését élőben, vagy előzetesen írja meg nekünk emailben, és kérésére – akár név nélkül – továbbítjuk előadóink részére.
Konferenciát követően az előadás anyagot  írásvédett, pdf formátumban a megadott email címre kiküldjük.
/kérjük gmail email cím esetén nézze meg a spam mappáját is, majd levelünket jelölje nem spam gombbal, hogy későbbiekben a visszaigazoló és előadás anyag rendben megérkezzen Önhöz, köszönjük/

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a rendezvény tematikája és a konferencián elhangzott előadások anyaga a szervezők és az előadók szerzői jogi oltalma alatt áll. Annak egy részének vagy egészének másolása, engedély nélküli átvétele jogi lépéseket von maga után. Az előadások alatt szigorúan tilos fénykép-, hang- vagy videó felvétel készítése.
Pénzügyi és számlázási információk: A kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap hivatalos megrendelésnek számít, és pénzügyi kötelezettséget von maga után. A jelentkezés elfogadásáról munkanapon 48 órán belül visszaigazolót  és díjbekérőt küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre/címekre. Konferenciát követően -15 napon belül- az előleg és a végszámlát postai úton továbbítjuk. A végszámlán az alábbi tételek szerepelnek: részvételi díj, ellátási költség, (étel – ital – szervízdíj, mint közvetített szolgáltatás), levont előleg összege.
Jelentkező személyének változása: Konferencia napját megelőző munkanap 17:00 óráig van lehetősége résztvevői névváltoztatásra írásban (info@adatvedelmi.hu), amennyiben a jelentkező személyesen nem tud a konferencián megjelenni.
Lemondási feltételek: A részvételt a konferencia előtti 3. munkanap 15:00 óráig fizetési kötelezettségek nélkül írásban (info@adatvedelmi) visszamondhatja. Ezen időponton belül történő visszamondás esetén (konferenciát megelőző 1. és 3. munkanap 15:00 óra között) a díj 50%-át köteles megtéríteni.
Amennyiben lemondási szándékát a konferencia napján, vagy egyáltalán nem jelezte írásban, úgy a konferencia teljes részvételi díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.
Továbbá felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük, és a már befizetett részvételi díjat visszautaljuk, vagy a következő időpontra – jelentkező beleegyezésével – átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további pénzügyi igényre nem tarthat jogot.

Információk a rendezvény helyszínéről:
Térkép – kattintson ide:https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-arena/terkep-es-kozlekedes
Helyszín megközelítése autóval: Hungária körút, Kerepesi út, Stefánia út, Dózsa György út felől
Parkolási rend:

A szálloda mellett található Aréna parkolóházban:

P+R területen hétfő-péntek: (05:00-19:00) 350 Ft/nap

Nem P+R területen:  250,-Ft/óra, de max. 2.000 Ft/nap

Helyszín megközelítése metróval,busszal: M2-es metró,1-es villamos, 77-es és 75-ös trolibusz, 130-as és 95-ös autóbusz – Puskás Ferenc Stadion megállóig

 

LÉTSZÁM BETELT, REGISZTRÁCIÓ LEZÁRULT,

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE, HOGY IDŐBEN ÉRTESÜLJÖN KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYÜNKRŐL!

Date: 2017-08-14