2019.09.26-27. GDPR az elmúlt év távlatából – beszéljünk csak a lényegről – kifejezett jogalkalmazói gyakorlat-orientált és jogalkotói ok-okozati összefüggéseket bemutató képzés a köz- és versenyszféra 4 szemszögéből

GDPR az elmúlt év távlatából – beszéljünk csak a lényegről –

kifejezett jogalkalmazói gyakorlat-orientált és jogalkotói ok-okozati összefüggéseket bemutató képzés

a köz- és versenyszféra 4 szemszögéből

 

Időpont: 2019. 09. 26-27. csütörtök-péntek, 10:00 – 13.45

Helyszín:   Danubius Hotel Aréna**** 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

 

Ajánló

Az adatvedelmi.hu egy teljesen új perspektívát kíván nyújtani Önöknek a GDPR alkalmazásával kapcsolatban. Rendezvényünk keretében mind jogalkotói, mind jogalkalmazói szemszögből megismerhetik a rendelet mögötti lényegi tartalmat, amelyet a gyakorlati szempontok előtérbe helyezésével mutatunk be, a hallgatóság – és az adatkezelők, valamint adatfeldolgozók – mindennapi munkájához segítséget nyújtva.

A 2 napos rendezvény célja, hogy mind a versenyszféra, mind a közszféra nézőpontjából rámutassunk az elmúlt egy év ok-okozati összefüggéseire, valamint a kapcsolódó gyakorlat fejlődésére az adatvédelmi jog és az információbiztonság területén, és ami még fontosabb, betekintést nyújtsunk abba, hogy egy működő szervezet életében az egyes adatkezelési műveletek hogyan érvényesülnek a döntéshozataltól egészen a megvalósulásig.


Előadók

Dr. Kormány-Krivács Zita LL.M – Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, adatvédelmi szakmai főtanácsadó, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Főjegyzői Iroda

Dr. Szabó Levente, osztályvezető, Adatvédelmi Osztály, Igazságügyi Minisztérium

Dr. Csenterics András LL.M. – Ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász – Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal

Gyimesi Csaba, Igazgató, a PwC Cyber csapatának vezetője.


Tematika

2019.09.26.

09:30 – 10:00: Regisztráció

10.00 – 11.30 Dr. Kormány-Krivács Zita – Adatvédelem a közszféra mindennapjaiban – az adatvédelmi tisztviselő, mint a Rendeletnek való megfelelés mozgatórugója (90 p)

Az előadás kifejezetten gyakorlat orientált, a Rendeletnek való megfelelést az adatvédelmi tisztviselő feladatain keresztül mutatja be a közszféra világából érkezett előadó, aki elhivatottan próbálja a témában szerzett tapasztalatai átadásával segíteni a közszférában és az azon kívül tevékenykedők munkáját. Az adatvédelmi tisztviselő kulcsszereplő, a Rendeletnek való megfelelés mozgatórugója, amely egy nagy szervezeten belül sem lehet fantom pozíció – vallja előadónk.  Az előadás merítve az elmúlt egy év tapasztalataiból megoldási javaslatokat, a gyakorlatban jól működő módszertant, eljárásrendet mutat be. 

 • Az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteivel segíti az adatkezelőt – és ki segítheti az adatvédelmi tisztviselőt?
 • Hogyan vezessük jól a dinamikusan változó tartalmú adatkezelési nyilvántartást?
 • Melyek a közszférában alkalmazható jogalapok?
 • Az érintettnek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz. Milyen a jó adatkezelési tájékoztató és hogyan adható meg?
 • Hogyan segíthetjük az érintetti joggyakorlást?
 • Adatbiztonság – ki vagy mi jelenti a legnagyobb kockázatot egy szervezeten belül?
 • Mi az eljárásrend adatvédelmi incidens esetén?
 • Miért kiemelkedően fontos a tudatosságnövelés?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat. 

11:30 – 12:15: ebédszünet (45 p)

12.15 – 13.45 Dr. Szabó Levente –  A GDPR a magyar jogalkotás tükrében – az Infotv. felülvizsgálatától az ún. ágazati csomagig (90 p)

Segít megérteni a  jogalkotás perspektíváját, azaz az Igazságügyi Minisztérium kiemelt előadója összefoglalja, hogy a GDPR tavaly óta milyen jogalkotási feladatokat implikált, kezdve az első Infotv. módosítástól a GDPR salátáig, illetve a salátának a legfontosabb, a közérdeklődésre leginkább számot tartó módosításait részletezi, hogy milyen logika mentén próbált a jogalkotó eljárni. Nem pusztán az ismertetés a cél, hanem a mögöttes gondolkodás megmutatása, ami talán segíthet a jogalkalmazóknak is, mert a száraz jogszabályszöveg nem feltétlenül annyira egyértelmű esetlegesen, mint egy gyakorlatiasabb magyarázat.

 • Meddig terjed a tagállami jogalkotó mozgástere a közvetlenül hatályosuló módon alkalmazandó rendelet mellett?
 • Az előadás célja annak bemutatása, hogy az uniós adatvédelmi reform milyen kihívások elé állította a magyar jogalkotót.
 • Fókuszban az Infotv. 2018. évben elfogadott generális módosításai, valamint az idén elfogadott, ún. ágazati csomag, amely jogalkotási aktusok legfontosabb pontjai részletesen is bemutatásra kerülnek.
 • Előadásomban igyekszem a jogszabály előkészítőjének perspektíváját, céljait, valamint az előkészítés során az adatkezelők részéről felmerült gyakorlati kérdéseket (és igényeket) is bemutatni és megvilágítani, különösen a jogalkalmazásra a mindennapokban hatást gyakorló, az adatkezelőket ténylegesen érintő módosítások tekintetében.
 • Az előadás célja annak bemutatása is, hogy a rendelet és a magyar jogalkotás együttesen miként érvényesülnek, illetve hogy az esetlegesen felmerülő jogértelmezési kérdések miként oldhatóak fel az uniós és a tagállami jog együttes alkalmazása útján.
 • Végül, de nem utolsó sorban a még nyitott (uniós és hazai) jogalkotási kérdések is bemutatásra kerülnek.

 

2019.09.27.

09:30 – 10:00: Regisztráció

10.00 – 11.30 Dr. Csenterics András – A GDPR praktikusan, avagy adatvédelem egy piaci alapon működő szervezet mindennapi életében– jogesetek, jogsértések, hazai és külföldi példák a gyakorlatból (90 p)

Az előadás gerincét a 2018. május 25. óta összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok alkotják. A GDPR rendelkezéseinek dogmatikus elemzése helyett a rendelet kötelező alkalmazása során kialakult (kialakulóban lévő) jó gyakorlatokról, tanulságokról és megoldásokról lesz szó, igaz történetek alapján. Fókuszban annak vizsgálata, hogy a jelenlegi magyarországi környezetben, piaci alapon működő szervezetek gazdasági és egyéb szempontjainak és az adatvédelmi jog elvárásainak összeegyeztetése miként lehetséges.

Ennek keretében az előadás foglalkozik azzal, hogy a GDPR szabályai mögött milyen, az adatkezelők napi működése során előforduló problémákkal találkozhatunk és ezek megoldására milyen módszerek léteznek. Szintén fontos eleme az előadásnak a magyar felügyeleti hatóság (NAIH), valamint a más európai felügyeleti hatóságok eddigi gyakorlatának bemutatása jogeseteken keresztül.

A teljesség igénye nélkül szó lesz az alábbiakról:

 • Mikor tekinthető túlzónak egy adatkezelés és milyen módon és részletességgel szükséges annak céljait és egyéb körülményeit meghatározni?
 • Melyek a leggyakoribb hibák az adatkezelési jogalap azonosítása során és melyek azok a félreértelmezések, amelyek a mai napig gondot okoznak?
 • Melyek a munkaügyi adatkezelések főbb buktatói és mennyiben változtatott a szabályokon az idén tavasszal megjelent ún. „Salátatörvény”?
 • Hogyan lehet és hogyan nem lehet ellenőrizni a munkavállalókat, illetve megfigyelni az egyéb érintettek tevékenységét?
 • Hogyan lehet elkerülni a jogsértő adattovábbítást EU-n kívüli címzettek részére?
 • Hogyan szerződjünk adatfeldolgozóval, mit tegyünk, ha mi vagyunk az adatfeldolgozó?
 • Mit csinál pontosan egy adatvédelmi tisztviselő, hogyan működjön a szervezeten belül?
 • Hogyan érdemes elkészíteni az adatkezelési tájékoztatókat, milyen viszonyban álljanak ezek az adatkezelési szabályzattal és egyéb belső dokumentumainkkal?
 • Az érdekmérlegelési tesztek és az adatvédelmi hatásvizsgálat egyes részletkérdései;
 • Melyek azok a problémák, amelyek nemzetközi cégcsoportok adatkezelése kapcsán rendszeresen előjönnek?
 • Hogyan érdemes kezelni az érintetti joggyakorlással kapcsolatos kérelmeket?
 • Mikor lehet és mikor nem lehet adatot átadni más szervezetek részére?
 • Kamerák, biometrikus beléptetés, arcfelismerő rendszerek és egyéb „slágertémák”, valamint ezek buktatói;

11:30-12:15: ebédszünet (45 p)

12.15 – 13.45 Gyimesi Csaba GDPR a papíron túl – infobiztonsági kérdések és gyakorlat (90 p)

Bár már több, mint egy éve éles a GDPR, a gyakorlati megvalósítással sokan küzdenek. Leggyakoribb hiba – infobiztonsági szempontból – ha a megfelelőségi törekvés megáll a papírnál: tájékoztatók és szerződések, szabályzatok megvannak, de a gyakorlat nem alakult át.

 • Az előadás során bemutatom ennek kockázatát,
 • majd tapasztalataink alapján a leggyakoribb megfelelőségi nehézségeket,
 • azok statisztikáit elemzem,
 • illetve pár aktuális eset infobiztonsági vonatkozását vizsgálom.
 • Ez után az általunk is gyakran vizsgált kiemelt fontosságú problémák kérdéseit foglalom össze, mint például
 • a törlési projektek nehézségei,
 • a tudatosság fontossága,
 • a visszaellenőrzés,
 • vagy a beszállítók és vevők kezelése, ellenőrzése.
 • Végül kitérek pár jövőben várható kihívásra, melyet új technológiák, mint például az 5G terjedése fog okozni az adatvédelem területén.

 

Részvételi díj

Teljes ár:  65 000 Ft + 27 % áfa / résztvevő

Kedvezményes ár:  60 000 Ft + 27 % áfa / résztvevő (egy héttel korábbi  jelentkezés és  2019.09.20-ig történő befizetés esetén)

Egy intézménytől/cégtől legalább 3 fő jelentkező esetén 55 000 Ft + 27 % áfa /résztvevő

Állami/közintézmény esetén kérhető végszámla alapján történő utalás.

A részvételi díj magában foglalja:

– konferencia előadás anyagát nyomtatott illetve elektronikus formában

– regisztráció ideje alatt: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, édes – sós sütemény

– ebédszünetben: kávé, tea, üdítő, ásványvíz, szendvics ebéd, saláták, gyümölcstál

Várjuk mihamarabbi jelentkezését, mert a terem befogadóképessége és az interaktivitás hatékonysága érdekében a résztvevők számát ezentúl korlátozzuk, és sajnos nem áll módunkban a regisztráció lezárását követően további jelentkezéseket befogadnunk, köszönjük szíves megértését.

Jelentkezési lap letöltése: word  formátumban   pdf formátumban
FONTOS INFORMÁCIÓK:

A jelentkezési lapon feltüntetett email cím megadásával hozzájárul, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos információkról és további előadásainkról hírlevél formájában értesüljön. Köszönjük jelentkezését!

Házirend, és kiegészítő információk:

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a rendezvény tematikája és a konferencián elhangzott előadások anyaga a szervezők és az előadók szerzői jogi oltalma alatt áll. Annak egy részének vagy egészének másolása, engedély nélküli átvétele jogi lépéseket von maga után. Az előadások alatt szigorúan tilos fénykép-, hang- vagy videó felvétel készítése.

Jelentkezési és részvételi feltételek

A rendezvényre való jelentkezés, azaz a kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap, valamint online jelentkezés hivatalos megrendelésnek számít, és pénzügyi kötelezettséget von maga után. Az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás előzetes lemondás nélkül nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól. A regisztrációról online jelentkezés esetén rendszerünk azonnali automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre.

A jelentkezés elfogadásáról munkanapon 72 órán belül visszaigazolót  és díjbekérőt küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre/címekre. Amennyiben a díjbekérő kiegyenlítésére nem kerül sor fizetési határidőre, a teljes (nem kedvezményes) összeg kerül végszámlázásra. A díjbekérő nem megfizetése, nem számít lemondásnak, a jelentkezést csak írásbeli lemondás esetén töröljük!

Pénzügyi és számlázási információk:

Konferenciát követően – 15 napon belül – az előleg és a végszámlát postai úton továbbítjuk. Az ebédet külön igényelnie nem szükséges, részvételi díj a teljes ellátást tartalmazza. Amennyiben speciális ellátási igénye van kérem azt jelezze felénk. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk. A végszámlán az alábbi tételek szerepelnek: részvételi díj, ellátási költség, (étel – ital – szervízdíj, mint közvetített szolgáltatás), levont előleg összege.

Jelentkező személyének változása:

Konferencia napját megelőző munkanap 12:00 óráig van lehetősége résztvevői névváltoztatásra írásban (info@adatvedelmi.hu), amennyiben a jelentkező személyesen nem tud a konferencián megjelenni.

Lemondási feltételek:

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő élérhetőségen: info@adatvedelmi.hu. A részvételt a konferencia előtti 3. munkanap 15:00 óráig fizetési kötelezettségek nélkül írásban visszamondhatja. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. Ezen időponton belül történő visszamondás esetén (konferenciát megelőző 1. és 3. munkanap 15:00 óra között) a díj 50%-át köteles megtéríteni. A díjbekérő nem megfizetése, nem számít lemondásnak, a jelentkezést csak írásbeli lemondás esetén töröljük!

FIGYELEM! Amennyiben lemondási szándékát a konferencia napján jelzi, vagy egyáltalán nem jelezte írásban, és a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. Ez esetben a konferencia teljes részvételi díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni. Tehát kérjük, amennyiben elküldte jelentkezését, de mégsem tud megjelenni, mindenképp jelezze írásban lemondási szándékát!

Továbbá felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük, és a már befizetett részvételi díjat visszautaljuk, vagy a következő időpontra – jelentkező beleegyezésével – átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további pénzügyi igényre nem tarthat jogot.

Térkép, közlekedés, megközelíthetőség, útvonaltervezés:

https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-arena/terkep-es-kozlekedes

Helyszín megközelítése autóval: Hungária körút, Kerepesi út, Stefánia út, Dózsa György út felől.

Parkolási rend:

Közvetlenül a szálloda előtt lehetséges, de előre sajnos nem foglalható, helyhiányában a  szálloda mellett (50 méter) található 1200 férőhelyes Papp László Aréna parkolóházban:

 • P+R területen (második sorompó után) hétfő-péntek: (05:00-19:00) 350 Ft/nap
 • Nem P+R területen (első sorompó után):  250,-Ft/óra, de max. 2.000 Ft/nap

Helyszín megközelítése metróval, busszal: M2-es metró,1-es villamos, 77-es és 75-ös trolibusz, 130-as és 95-ös autóbusz – Puskás Ferenc Stadion megállóig

Date: 2019-08-28