Adatvédelmi tisztviselő képzés az alapoktól – I. szint államilag tanúsított képzés

Időpont:   2024. 10. 09-11. (09:00 - 15:00) SZ-P
Helyszín:   MagNet Közösségi Ház - 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Ár:   105 000 Ft

Jelentkezem a képzésre

A képzés 1 évben mindössze egyszer kerül megszervezésre. A résztvevők száma 40 főben korlátozott, így a képzés teljes időtartama alatt a folyamatos konzultációs lehetőség biztosított.

1.   Időpont: 2024. 10. 09 – 11. (09:00 – 15:00) H-SZ (3* 7óra)

Helyszín:  MagNet Közösségi Ház – 1062 Budapest, Andrássy út 98.

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.

Oktató szakértőink

 • Dr. Kollár Gergő LL.M – európa-jogi szakjogász, adatvédelmi tanácsadó, IBIR vezető auditor (Precursor Kft.), egyetemi tudományos segédmunkatárs (PTE ÁJK Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék)
 • Dr. Csekő Katalin – adatvédelmi tisztviselő, team koordinátor, főtitkár – Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT
 • Dr. Bényi Orsolya – Jogi osztályvezető, Yettel Magyarország Zrt., Vállalatirányítási Jogi Osztály

Képzés részvételi díja

 • Teljes ár:  nettó 105 000 Ft   / résztvevő /3 nap

Program megnevezése: Adatvédelmi tisztviselő képzés az alapoktól – I. szint

A képzés célja:

Olyan ismeretek átadása az adatvédelemmel most ismerkedők és  ismételni vágyó gyakorlók számára, amely világos, áttekinthető, rendszerezett információk révén segít eligazodni a szerteágazó adatvédelmi szabályrendszerben és támogatja a szabályok  alkalmazását.

A kurzus biztos alapokat nyújt az adatvédelem legalapvetőbb kérdéseiben, úgy mint:

 • GDPR alapjai,
 • Személyes adatok – adatkezelés – NAIH,
 • Az adatvédelmi hatásvizsgálat,
 • Adattovábbítás harmadik országba,
 • Munkáltató által végzett adatkezelések,
 • Kamerás megfigyelés,
 • Az adatkezelés biztonsága,
 • Adatvédelmi audit,
 • Adatkezelési cél – jogalap,
 • Adatvédelmi incidensek,
 • Adatkezelések, valamint
 • Megfelelési projekt legfontosabb tennivalói kapcsán.

A képzés célcsoportja:

A képzést bármely  18. életévet betöltött személy elvégezheti, aki az adatvédelem terén új ismereteket kíván szerezni, illetve a meglévő ismereteit szeretné áttekinthető rendszerbe foglalva mélyíteni.


A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

 • Nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Képzési idő

3 nap – 21 tanóra


Létszám

Maximális csoportlétszám 40 fő


Tanegységek

1. Tananyagegység megnevezése GDPR alapjai – Személyes adatok –  adatkezelés – NAIH 4 óra
2. Tananyagegység megnevezése Az adatvédelmi hatásvizsgálat Adattovábbítás harmadik országba 3 óra
3. Tananyagegység megnevezése Munkáltató által végzett adatkezelések Kamerás megfigyelés 4 óra
4. Tananyagegység megnevezése Az adatkezelés biztonsága  – Adatvédelmi audit 3 óra
5. Tananyagegység megnevezése Adatkezelési cél – jogalap – Adatvédelmi incidensek 4 óra
6. Tananyagegység megnevezése Adatkezelések – Megfelelési projekt 3 óra

Összesen:

21 óra

A részletes tantárgy leírást és órarendet a jelentkezést követően kapja meg a képzésben résztvevő.

A záróvizsga időpontja: Az utolsó képzési nap utolsó tantermi órájában.

A záróvizsgája formája: A képzés zárásaként a résztvevők a képző intézmény által összeállított, a tananyagegységek elméleti és gyakorlati ismereteit tartalmazó feladatokat oldanak meg. (Oktató által összeállított papíralapú feladatlap, teszt, igaz-hamis, feleletválasztós és gyakorlati számítások.)


Megszerezhető minősítések:

Megfelelt/nem felelt meg.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 • Megfelelt: záróvizsgán elért legalább 51 % -os teljesítmény
 • Nem megfelelt: záróvizsgán elért 51 % alatti teljesítmény

Sikertelen záróvizsga következménye: A vizsga követelményeit sikertelenül teljesítő résztvevő számára nem állítható ki tanúsítvány.
A sikertelen záróvizsga 1 alkalommal megismételhető.


A képzés zárása

A sikeres záróvizsgáról a képző intézmény a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki.

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2022/000926

Jelentkezés


  Kötelező nyilatkozat