Adatvédelmi tisztviselő képzés tanácsadóknak, gyakorlóknak – II. szint államilag tanúsított képzés

Időpont:   2024. 11. 04-06. (09:00 - 15:00) H-SZ
Helyszín:   MagNet Közösségi Ház 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Ár:   105 000 Ft

Jelentkezem a képzésre

A képzés 1 évben mindössze egyszer kerül megszervezésre. A résztvevők száma 40 főben korlátozott, így a képzés teljes időtartama alatt a folyamatos konzultációs lehetőség biztosított.

1.   Időpont: 2024. 11. 04 – 06. (09:00 – 15:00) H-SZ (3* 7óra)

Helyszín:  MagNet Közösségi Ház – 1062 Budapest, Andrássy út 98.

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.

Oktató szakértőink

 • Dr. Kollár Gergő LL.M – európa-jogi szakjogász, adatvédelmi tanácsadó, IBIR vezető auditor (Precursor Kft.), egyetemi tudományos segédmunkatárs (PTE ÁJK Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék)
 • Dr. Csekő Katalin – adatvédelmi tisztviselő, team koordinátor, főtitkár – Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT
 • Dr. Bényi Orsolya – Jogi osztályvezető, Yettel Magyarország Zrt., Vállalatirányítási Jogi Osztály

Képzés részvételi díja

 • Teljes ár:  nettó 105 000 Ft   / résztvevő /3 nap

Program megnevezése: Adatvédelmi tisztviselő képzés tanácsadóknak, gyakorlóknak – II szint.

A képzés célja:

Olyan ismeretek átadása az adatvédelemmel most ismerkedők és  ismételni vágyó gyakorlók számára, amely világos, áttekinthető, rendszerezett információk révén segít eligazodni a szerteágazó adatvédelmi szabályrendszerben és támogatja a szabályok  alkalmazását.

A kurzus gyakorlati segítséget nyújt többek között az alábbi témakörökben:

 • A NAIH joggyakorlata.
 • Az Európai Adatvédelmi Testület dokumentumainak áttekintése.
 • A NAIH határozatai a bírósági felülvizsgálatok fényében.
 • Az Európai Unió Bírósága előtt zajló eljárások tanulságai.
 • Adatvédelmi incidensek, hatásvizsgálat, érdekmérlegelési teszt.
 • Adatvédelmi compliance projekt gyakorlati megvalósításának lépései.
 • Egyes tipikus adatkezelések jogszerűségének kulcs-elemei (pl. marketing, munkaügy, recruitment, szerződéses partnerek, weboldal, rendezvények stb.).
 • Az adatfeldolgozói szerződések és közös adatkezelői megállapodások tartalma.
 • Adatvédelmi szabályzatok.
 • Adatkezelések kötelező felülvizsgálata  legfontosabb tennivalói kapcsán.

A képzés célcsoportja:

A képzést bármely  18. életévet betöltött személy elvégezheti, aki az adatvédelem gyakorlati terén új ismereteket kíván szerezni, illetve a meglévő ismereteit szeretné áttekinthető rendszerbe foglalva mélyíteni.


A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség
 • Nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Képzési idő

3 nap – 21 tanóra


Létszám

Maximális csoportlétszám 40 fő


Tanegységek

1. Tananyagegység megnevezése Adatvédelmi rendszer kiépítése, Adatbiztonság, Adatvédelmi esetjog,  NAIH határozatai, ajánlásai 7 óra
2. Tananyagegység megnevezése Adatvédelmi incidensek, hatásvizsgálat, érdekmérlegelési teszt 3 óra
3. Tananyagegység megnevezése Nemzetközi adatmozgások, compliance projekt, egyes tipikus adatkezelések 4 óra
4. Tananyagegység megnevezése Adatfeldolgozói szerződések – Adatvédelmi szabályzatok, adatkezelések kötelező felülvizsgálata 7 óra
Összesen: 21 óra

A részletes tantárgy leírást és órarendet a jelentkezést követően kapja meg a képzésben résztvevő.

A záróvizsga időpontja: Az utolsó képzési nap utolsó tantermi órájában.

A záróvizsgája formája: A képzés zárásaként a résztvevők a képző intézmény által összeállított, a tananyagegységek elméleti és gyakorlati ismereteit tartalmazó feladatokat oldanak meg. (Oktató által összeállított papíralapú feladatlap, teszt, igaz-hamis, feleletválasztós és gyakorlati számítások.)


Megszerezhető minősítések:

Megfelelt/nem felelt meg.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 • Megfelelt: záróvizsgán elért legalább 51 % -os teljesítmény
 • Nem megfelelt: záróvizsgán elért 51 % alatti teljesítmény

Sikertelen záróvizsga következménye: A vizsga követelményeit sikertelenül teljesítő résztvevő számára nem állítható ki tanúsítvány.
A sikertelen záróvizsga 1 alkalommal megismételhető.


A képzés zárása

A sikeres záróvizsgáról a képző intézmény a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki.

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2022/000926

Jelentkezés


  Kötelező nyilatkozat